Khadlaj Perfumes

Khadlaj Perfumes

51 products
  51 products
  Azaari- Attar Oil (17ml) - MyBakhoor
  Azaari- Attar Oil (17ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Zainab- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Zainab (Khadlaj)- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Sold Out
  Farasha- Attar Oil (28ml) - MyBakhoor
  Farasha- Attar Oil (28ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Sold Out
  Hareem Al Sultan Gold- Attar Oil (35ml) - MyBakhoor
  Hareem Al Sultan Gold- Attar Oil (35ml)
  Khadlaj
  $50.00
  Sold Out
  Ghazlaan- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Ghazlaan- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Nagham- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Nagham- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Nagham- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Shamookh Silver- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Shamookh Silver- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Ibhaar- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Ibhaar- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Jameel- Attar Oil (25ml) - MyBakhoor
  Jameel- Attar Oil (25ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Rasha- Attar Oil (12ml) - MyBakhoor
  Rasha- Attar Oil (12ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Nasma- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Nasma- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Haneen Rose Gold (20ml) - MyBakhoor
  Haneen Rose Gold (20ml) - MyBakhoor
  Haneen Rose Gold (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Alf Wardat- Attar Oil (30ml) - MyBakhoor
  Alf Wardat- Attar Oil (30ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Aaliya Arabian Attar Oil (27ml)
  Aaliya Arabian Attar Oil (27ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Hareem Al Sultan Silver- Attar Oil (35ml) - MyBakhoor
  Hareem Al Sultan Silver- Attar Oil (35ml)
  Khadlaj
  $50.00
  Sold Out
  Al Riyan- Attar Oil (17ml) - MyBakhoor
  Al Riyan- Attar Oil (17ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Shamookh Gold- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Shamookh Gold- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Al Fursan - Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Al Fursan - Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Sold Out
  Rania: Perfume Oil (18ml) - MyBakhoor
  Rania: Perfume Oil (18ml) - MyBakhoor
  Raniya: Perfume Oil (18ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Mazoon Gold- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Mazoon Gold- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Haneen Gold (20ml) - MyBakhoor
  Haneen Gold (20ml) - MyBakhoor
  Haneen Gold (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Ameera: Perfume Oil (18ml) - MyBakhoor
  Ameera: Perfume Oil (18ml) - MyBakhoor
  Ameera: Perfume Oil (18ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Fatima- Attar Oil (15ml) - MyBakhoor
  Fatima- Attar Oil (15ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Modhesh Gold- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Modhesh Gold- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $25.00
  DEHNAL OUDH -Combodi (3ml) - MyBakhoor
  DEHNAL OUDH -Combodi (3ml) - MyBakhoor
  DEHNAL OUDH -Combodi (3ml)
  Khadlaj
  $70.00
  Anab- Attar Oil (15ml) - MyBakhoor
  Anab- Attar Oil (15ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Roohi Wa Roohak Green- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Roohi Wa Roohak Green- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Lulu Al Khaleej- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Lulu Al Khaleej- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Mazoon Rose Gold- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Mazoon Rose Gold- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Sold Out
  Hadi- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Hadi- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Sold Out
  Ghaali- Attar Oil (12ml) - MyBakhoor
  Ghaali- Attar Oil (12ml)
  Khadlaj
  $30.00
  Shagaf Al Musk- Attar Oil (17ml) - MyBakhoor
  Shagaf Al Musk- Attar Oil (17ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Safari Gold- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Safari Gold- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Mibraak- Attar Oil (18ml) - MyBakhoor
  Mibraak- Attar Oil (18ml)
  Khadlaj
  $20.00
  DEHNAL OUDH -ASAL (3ml) - MyBakhoor
  DEHNAL OUDH -ASAL (3ml)
  Khadlaj
  $175.00
  Muheeb Gold- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Muheeb Gold- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Fanaar- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Fanaar- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Safari Silver- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Safari Silver- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Ana Wa Anta- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Ana Wa Anta- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $25.00
  Atifa- Attar Oil (20ml) - MyBakhoor
  Atifa- Attar Oil (20ml)
  Khadlaj
  $20.00
  Recently viewed